Transport izotopów

Firma nasza oferuje specjalistyczny transport źródeł promieniowania. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, uprawnienia jak również zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki, na transport aparatury zawierającej źródła promieniowania jak i samych źródeł w pojemnikach ochronnych – transportowych.