Aparatura izotopowa

Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu, dostawie, specjalistycznym transporcie, montażu , uruchomieniu oraz pełnym serwisie – konserwacji aparatury radioizotopowej Prowadzimy serwis oraz pełną obsługę związaną ze źródłami promieniowania.

Posiadamy odpowiednie certyfikaty, uprawnienia jak również zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na sprzedaż, montaż, transport aparatury zawierającej źródła promieniowania.