Witamy

Jesteśmy jedną z najdłużej działających w kraju firm specjalizujących się w : dostawie, montażu , uruchomieniu oraz pełnym serwisie – konserwacji systemów alarmowych oraz automatyki przemysłowej z zastosowaniem techniki izotopowej.

Rodowód firmy sięga końca lat 60 – tych. Nasza kadra techniczna składa się z doświadczonych, długoletnich pracowników, którzy są gwarantem sprawnego bezusterkowego wykonania powierzonych im prac.

aswww

Zezwolenia

Zgodnie z art. 32 c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 4-16 w/w ustawy, informujemy, że działalność prowadzona przez Polon-Beta sp. z o.o. nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz oświadczamy , że w wyniku prowadzonej działalności nie doszło do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.”